Tuesday, June 5, 2012

Hüvasti, teine klass!

Täna jõudiski kätte paljude laste ja kindlasti ka lastevanemate kaua oodatud viimane koolipäev, sest homsest ei pea enam vara tõusma, koduseid töid tegema, õppima...
Teine klass sai väga edukalt läbitud mitmete õpilaste jaoks. Tervelt 12 õpilast suutsid oma õppimised teha selliselt, et aasta lõpuks olid kõikides ainetes aastahinneteks viied. Sellist õppimist premeeriti riikliku kiituskirja ja raamatuga. Ühel õpilasel oli vaid üks aine neli, kuid temagi sai kooli kiidukirja väga heade õpitulemuste eest. Seitsmel õpilasel tulid aastahinneteks neljad ja viied. Vaid kolm õpilast said aastahinnete sekka lisaks neljadele ja viitele ka mõne kolme.

Aktusel nimetati ära usinamad raamatukogu külastajad. Meie klassist said ära mainitud Laura Luise, Martin A, Martin K ja Aleksander, kes väikese raamatukogu meene  endale said.

Usinalt kogusime viimase kuu jooksul vanapaberit ja patareisid. Kogu meie klass sai tänukirja vanapaberi kogumise eest, sest kogusime seda teistest klassidest kõige rohkem - 564,2 kg. Erilised tänud Maidule, Laura Luisele ja Greete-Liisile, kelle vanapaberikogused olid teiste omadest tunduvalt suuremad ja raskemad. Aitäh teile!

Kogu klass võib olla uhke oma õpitulemuste üle. Igaüks teeb selleaastastest hinnetest ja tegemistest iseendale uueks kooliaastaks eesmärgid ja seab omale uued sihid.
Lubasime sügisest oma hinnetelatti sama kõrgel hoida, et mitte kaotada Aasta-aare tiitlit, mis meie klassile sel aastal anti.

Suur aitäh teile, lapsed ja ka  lapsevanemad,  meeldiva kooliaasta eest.
Kaunist suvepuhkust ja kohtumiseni sügisel.

Friday, June 1, 2012

Meeldetuletus

Esmaspäeval, 4.juunil kell 08.30 algab kooli hoovist orienteerumine.  Seljas sportlikud riided. Kaasa võid võtta natuke näksimist ja jooki (start kestab tund aega). Liigutakse segavõistkondades (igast klassist üks õpilane).


Teisipäeval, 5.juunil kell 08.30 algab viimane aktus. Seljas pidulikud riided. Aktusele järgneb klassijuhatajatund.

NB! Kellel on kodus parandatud lugemik või laulik ikka veel toomata, siis tunnistust enne kätte ei saa, kui asjad toodud.