Tuesday, March 27, 2018

Õpime koos!

Tuletan meelde, et järgmisel reedel on üritus "Õpime koos". Õpilased on koolis 2 esimest tundi, seejärel liiguvad üle linna töötubadesse(loodan, et kõik on ennast ära registreerinud). Kes üritusel ei osale  on koolitundides.

"VALI VABADUS" tuur

5.aprillil on meie koolis järjekordselt "Vali vabadus" tuur. Sellel päeval saate kuulata huvitavat tundi. Kolmanda tunni ajal loodusainete klassis räägitakse teile prostitutsioonist.

Loengu eesmärgiks on tõsta noorte teadlikkust inimkaubanduse ja prostitutsiooni globaalsest, kuid ka Eestis levivast probleemist. Räägime inimkaubanduse erinevatest vormidest, kuidas need üksteist mõjutavad, kuidas ohvreid valitakse ja ohvriks langetakse. Toome näiteid ka Eesti inimeste isiklikest kogemustest ning kuidas ja mida on meil võimalik nendest õppida. Antud valdkonnas on äärmiselt oluline teha ennetustööd, et praegune generatsioon inimkaubanduse erinevate vormide ohvriks ei langeks.

Esimesel ja teisel vahetunnil on saalis vahetunnikontsert

Esineb https://www.youtube.com/watch?v=xdNVidkQ-EQ

Thursday, March 22, 2018

VANAPABERI KOGUMINE

21.-25.maini tähistame koolis keskkonnanädalat, mis langeb kokku ka linna rohenädalaga. Selle raames ühineme SRM Ressursid OÜ korraldatud kampaaniaga makulatuuri kogumises, kus aktiivsematele koolidele on välja pandud ka auhinnad. 

Kogumine käib võistluse vormis 1.-9. klasside vahel. Tuua võib igasugust vanapaberit, v.a tualettpaber ja salvrätikud. Kuna koolis on selle hoiustamiseks ruumi vähe, siis on palve koguda vanapaber esialgu koju. Kooli (oma klassi) võiks hakata makulatuuri tooma mai teises pooles. 

25.mail kell 9 on kooli hoovis auto, kuhu iga klass oma kogutud vanapaberi peale laadib (seega võib korraldada ka nii, et vanemad transpordivad kogutud paberi just selleks päevaks kooli hoovi ja vajadusel aitavad selle ka autole laadida). Enne autole laadimist kaalume kogused üle, et välja selgitada meie kooli kõige aktiivsem klass vanapaberi kogumises. Vaadake üle pööningud ja panipaigad, kogume vanapaberi kokku ja suuname selle uuele ringile. 


Meemide võistlus

https://www.facebook.com/events/626914774333596/

Wednesday, March 21, 2018

LOOVTÖÖDEST

Tuletan meelde mõned olulised  tähtajad.

·         28.-29.märts- loovtöö kirjalik osa on valmis ja saadetakse hindajale ( juhendaja nõusolekul)
·         02.-18.aprill – loovtöö esitluse  tegemine
·         02.-09.aprill- loovtööde hindajad tutvuvad töödega ja annavad kirjaliku  tagasiside (õpilastele,  juhendajale)
·         09.-13.aprill  -loovtöö vormistamise vigade parandus  lähtuvalt hindaja tagasisidest
·         12.aprill – loovtöö kõigi  osapoolte kokkusaamine ( õpilased, juhendajad, hindajad)(kell 8:00)
·         16.aprill – loovtöö esitlus  on saadetud huvijuhile
·         17.-19.aprill-  hindamiskomisjoni töö loovtöödega
·         19.aprill  - loovtööde esitlemise  peaproov
·         20.aprill -   loovtööde konverents ( algusega 09.30)

Tunniplaani muudatused

Homme 4. tunni ajal on teil võimalik vormistada loovtööd arvutiklassis. Vajadusel ka 7. tunni ajal.

Reedel
1. tund Inglise keel
2. tund Inglise keel
3. tund Muusika
4. tund Loovtöö tegemine arvutiklassis
5. Tööõp/kehaline
6. Tööõp/kehaline