Friday, November 29, 2013

Muuseumitund "Nelja vilja puder"

Täna käis kogu klass töö- ja tehnoloogiatunni raames kohustuslikus muuseumitunnis "Nelja vilja puder". Tuletasime meelde neli kõige olulisemat teravilja- nisu, oder, rukis, kaer.  Vaatasime üle nende välimused, maitsesime teri, võrdlesime teraviljade pikkusi.
Arutasime läbi kuidas saab põllult vili meie toidulauale- kes, kui palju ja missugust tööd peavad selleks tegema. Võrdlesime ka tänapäeva ja vanaaja tegemisi ja tööriistasid.
Mängulise elemendina tuli iga teravilja alla jaotada  erinevad teraviljatooted, mis võimalik poelettidelt osta. St. jahupakk, makaronipakk, kaljapudel, kliidepakk vms. pidi leidma selle teravilja alla koha, millest ta valmistatud on.
Pööningukambris jahvatas iga laudkond piisava koguse otra,  et sellest odrakaraskit teha. Värske odrakarask, millel tükk taluvõid ja kuremarjajook maitsesid hästi.

Pilte käigust leiate kooli kodulehelt, galeriist.

Saturday, November 23, 2013

Põrisevad põrnikadEsimene rühm on oma põrisevad põrnikad valmis saanud. Nende kätetööd saab näha Youtubist alljärgnevalt aadressilt  http://www.youtube.com/watch?v=dnxjoxKb9ng

Wednesday, November 20, 2013

Reedene päev koolis

Esimesel rühmal on kaks esimest tundi töö- ja tehnoloogi tund. 
Kolmandaks tunniks tulevad kooli ka teise rühma õpilased. Kolmas tund ollakse koos eesti keeles. Teie tegemisi kontrollib huvijuht Evelin. Söömine nagu alati peale 3. tundi.
Neljandaks tunniks lähete koos saali. Kaasa  on võetud prügikotikesed, milles  sees nt. puhas (endal mugav sorteerida)  plast/plekkpurk, kile/paberkott, vana ravimikarp, kuivatatud apelsinikoored, klaaspudel, mahla/piimapakend, korgid jms. Saate osa Keskkonnaameti programmist "Sipelgas Ferda sorteerib prügi". Saalis on teid kontrollimas direktor Lea Pilme.

NB! Pärast õppust viib iga laps oma asjad koju tagasi ja paneb kodus õigesse prügikotti/kasti.

Monday, November 18, 2013

Lääne-Viru Jäätmekeskuses

18.-25. november on jäätmetekke vähendamise nädal. Meie külastasime klassiga Lääne-Viru Jäätmekeskust. Saime osa programmist "Ära viska prügi maha- too jäätmejaama". Meid võttis vastu Keskkonnaameti esindaja Kristi. Tema juhendamisel tegime kogu keskusele ringi peale- uurisime/vaatlesime elektroonikajäätmeid, ohtlikke jäätmeid, ehitus- ja suurjäätmeid, biojäätmeid, segapakendeid. Iga hoone ja platsi juures seletas ta põhjalikult mis seal tehakse, missugust prahti-prügi sinna kohta tuuakse. Kristi tõi ka näiteid kui palju üks või teine asi looduses laguneb- nt banaanikoored umbes 2-3 nädalaga, piima-,mahlapakk 5 aastat ja metallist joogipurk lausa kuni 500 aasat. Et aktiivsemalt asjast osa võtta, oli Kristi valmistanud töölehed, mida lapsed pidid iga peatuspunkti juures täitma.
Kingituseks saime lauamängu "Vähendame võidu" ja keskkonnateemalise mängu "Ferda sordib pakendeid".
Loodetavasti tõstis tänane käik õpilaste teadlikkust prügi sorteerimise vajalikkusest ja paneb ehk asju teisiti tegema kui seni on tehtud.
NB! Suur-suur aitäh Greete-Liisi, Karmely, Laura Luise, Cäroly, Karli ja Kevini emadele ning Karli ja Martin A.  isale, kelle abiga me saime tänase õppekäigu sooritatud.

Rohke pilte leiad kooli kodulehelt.

Friday, November 15, 2013

Jäätmekeskuse külastamine

Esmaspäeval, 18.11  orienteeruvalt kell 11.15 sõidame Lääne-Viru Jäätmekeskusesse. Pane ennast soojalt riidesse, sest tegevused toimuvad õues. Kaasa võta alus (kaaned, mapp vms), et  töölehte mugavam täita oleks. Vastasel korral on ebamugav pihus kirjutada. Tagasi kooli juures oleme kell 13.15.

Politseimuuseumis

Täna käisime osa saamas programmist "Iga tegu jätab jälje". Tutvusime põhjalikult kriminalisti elukutsega. Saime teada, kuidas avastatakse kuritegusid. Igaüks sai teha enda sõrmejälgede kaardi. Rühmades koos lahendati ülesandeid, mille tulemuseks saadi kood, mille abil avati šeifi uks. Šeifist sai igaüks kingituseks pulgakommi.
Taalrimängus sai soovija panna proovile oma tähelepanelikkuse- kas leiab üles taalri? Mängus "Jäta meelde asjad" tuli koondada oma tähelepanu kandikul olevatele asjadele. Selgitati välja missugusel võistkonnal jääb kõige rohkem asju meelde kindla aja jooksul vaatamise tulemusena.
Klassi peale püüti teha õpetajast fotorobot, mis näitas, et kirjeldamisoskus ja tähelepanelikkus on ülimalt olulised asjad.

Thursday, November 14, 2013

Tuesday, November 12, 2013

Helkurkoolitus

Tuletan meelde, et homme õhtul 18.15 on kooli juurest väljasõit helkurkoolitusele. Pane selga mugavad riided. Kontrolli üle, et helkurid oleksid õigel kõrgusel. Tagasi kooli juures oleme 20.45. Kutsu vanemad vastu!

NB! Reedel saad ära tuua esimesed küünlaümbrise kogused!

3D mobiilne planetaarium "Imeline teleskoop"

Rohkem pilte leiad kooli kodulehelt, galeriist.

Sunday, November 10, 2013

Kaunist isadepäeva!

Pikk isa
Minu isa on pikk kui osi, seepärast ema ta meile kosis.
Mulle meeeldivad pikad isad, pikad isad on pallimängus visad.
Ja kui isa on mulle ratsuks- tema õla pealt pilvi katsun.


Pika isaga muret on vähem, rahvasummas ta kaotsi ei lähe.
Kuigi lahti lasen  ta käest- pikka isa ma ikka näen.
Kõigist üle paistab ta pea, seepärast pikad isad on head.
                                                           Ira Lember

Saturday, November 9, 2013

Lääne-Virumaa Jäätmekeskuse külastus

18.-22. november on jäätmetekke vähendamise nädal. Meie klass saab nimetatud nädalal osa kahest programmist, mis tõstavad nende teadlikust jäätmete sorteerimise osas.
Esmaspäeval, 18. novembril on võimalus külastada L-V Jäätmekeskust. Meid oodatakse sinna kell 11.30. Vahetult pärast söömist stardime.
Siinkohal üleskutse emadele-isadele. Kelle oleks võimalik aidata meid transpordiga, toimetades klassi sinna ja ka tagasi. Lisaks minu autole oleks vajalik veel 6 autot (arvestus selliselt, et igasse autosse 4 last). Meid aitavad emad-isad saaksid kaasa teha käigu jäätmekeskuses.Tagasi koolis oleksime u 13.15.
Jään ootama abistajate nimesid!

Helkurkoolitus


Koolituse eesmärk on anda algkooli lapsele teadmised helkuri tähendusest ja vajadusest. Ekslik on arvamus, et helkur on vajalik ainult väljaspool asulat, pimedas liigeldes. Koolituse käigus omandab lapse teadmised kuidas sõidukijuht näeb helkuriga ja helkurita jalakäijat, kuidas ja kuhu helkur õigesti paigutada, jne. Koolituse raames korratakse üle elementaarsed käitumis- ja liiklusreeglid tänaval ja maanteel ning viiakse läbi pimedal ajal liiklemise ja helkuri koolitus.
  • Käsitletakse järgmisi teemasid praktiliste näidete varal.

Arvatud ja tegelik nägemine
Harjutuse eesmärk on panna lapsed, kes igapäevaselt liiklevad jalakäijana ja jalgratturina, autojuhi rolli. Nüüd näeb laps olukorda autojuhi pilgu läbi ja seeläbi mõistab, millega peab tulevikus arvestama pimedas liigeldes.
Jalakäija nähtavus kahe sõiduki kohtumisel 
Harjutuse eesmärk on näidata, kui halvasti näeb autojuht jalakäijat pimedal teel vastu tulevast sõidukist möödumisel.
Jalakäija nähtavus helkuriga ja ilma
Harjutuse eesmärk on panna lapsed autojuhi rolli, kus nad vaatavad oma koolikaaslasi, kellel ühel hetkel on helkur ja teisel hetkel mitte. Seeläbi mõistavad lapsed kui hästi on näha helkuriga lapsi ning kui halvasti ilma helkurita lapsi.

Koolituse läbinu:
- oskab valida tee ületamiseks kõige ohutumat kohta; peatuda, kuulata, vaadata ning ohutuses veendununa sõidutee ületada;
- oskab hinnata sõidukite liikumissuunda, -kiirust ja kaugust;
- tunneb sõidukite ja jalakäijate liiklemise iseärasusi märjal, libedal, lumisel teel;
- teab ohtusid oma kooliteel, oskab neid kirjeldada, põhjendada ning selgitada ohtude vältimist kooliteel;
- oskab käituda ühissõidukeis, siseneda, väljuda ning sõiduteed ületada.
 
NB! Meie klass läheb sellest koolituses osa saama kolmapäeval, 13. novembril. Väljasõit kooli juurest toimub kell 18.15 ja tagasi kooli juures oleme kell 20.45. 

Hakkame koguma!


Eesti suurim jäätmekäitleja AS Kuusakoski alustab koos KalevSpa, Lajose ja Ingmaniga 1.-6. klassile mõeldud kampaaniat “Küünlaümbriste jaht”, et tõsta noorte teadlikkust taaskasutuse vallas.  

Kampaania sisu on kutsuda koolilapsi üles koguma lõpuni põlenud teeküünalde alumiiniumümbriseid. Kõik osalenud klassid saavad aukirjad ja kõige tublimaid premeeritakse auhindadega – KalevSpa vabapääsmed koos tasuta transpordiga AS Lajoselt ja Maiuse jäätis Ingmanilt.

Kampaania eesmärgiks on propageerida keskkonnasäästlikku käitumist ning selgitada taaskasutuse ja jäätmete sorteerimise vajalikkust. Teeküünla alumiiniumümbrisest saab pärast ümbertöötlemist väärtuslik tooraine, mida võidakse kasutada lennuki või limonaadipurgi tootmiseks. Prügimäel ja looduses alumiinium loomulikul viisil ei lagune. Vanametallist alumiiniumi tootmine kulutab kuni 95% vähem energiat võrreldes maavaradest uue alumiiniumi saamisega.

Kogumine kestab kuni 31.jaanuar 2014.
NB! Teavita alumiiniumümbriste kogumisest ka oma sugulasi-tuttavaid, siis on suuremad kogused jahisaagiks. 

Tuesday, November 5, 2013

Politseimuuseum

Reedel, 15.novemril külastame Politseimuuseumit. Saame osa programmist "Iga tegu jätab jälje". Tutvustatakse lähemalt ühte osa politseitööst- kuritegude avastamist.
Saame ülevaate vahenditest, mida kasutatakse kurjategijate avastamiseks. Saame ennast asetada uurija rolli ning avade seifi, milles kingitus igale ühele.
Täidame sõrmejälgede kaardi, koostame fotoroboti, koodi äraarvamine, taalrimäng...
Osalustasu 3 eurot.

3D mobiilne planetaarium

Teisipäeval, 12. novembril saab meie koolis osa võtta  erakordsest võimalusest- 3D planetaariumietendusest. Sfääriline kino toimub meie enda koolimajas. Tekitatakse efekt, et 3D-d näeb ilma prillideta.
Osalustasu 3 eurot.

Friday, November 1, 2013

Kuidas valmib gloobus?


Stiilipäev

Täna toimus koolis juba traditsiooniks muutunud stiilipäev. Meie klass sai loosi teel jaanipäeva stiili. Olime selleks õiges riietuses, muusika äge, liikumised-tegutsemised välja mõeldud. Proovide ajal sujus kõik ladusalt.  Esinemise ajal tekkis väike viperus- lõke kukkus ümber. Hoolimata äpardusest tegutsesime rahuliku südamega plaani järgi edasi. On ju vanasõnagi "Tegijatel juhtub nii mõndagi".
Meie number meeldis žüriiliikmele, kelleks oli õp. Rannaste. Raske oli kedagi eelistada, kuid käigu teatri kostüümilattu said viienda klassi õpilased.
Suur-suur aitäh Greete-Liisi emale, kes valmistas lõkkekonstruktsiooni ja varustas meid seaga.