Monday, January 30, 2012

TEMPERATUURIDEST

2.10 Kui tegelikult toimiva välisõhu temperatuur (reaalne temperatuur koolipäeva hommikul kell 06.00 www.emhi.ee andmetel arvestades lisaks tuule-külma indeksi tabelit http://www.terviseamet.ee/keskkonnatervis/valisohk/tuule-külma-indeks.html ) on miinus 20ºC ja madalam, siis jääb õppetöö ära 1.-6. klassi õpilastel, miinus 25ºC ja madalama tegelikult toimiva õhutemperatuuri juures jääb õppetöö ära ka 7.-9. klassi õpilastel. Madalast välisõhutemperatuurist hoolimata kooli tulnud õpilastele korraldatakse kojusaatmise võimaluseni erinevaid tegevusi.

2.11 Kehalise kasvatuse tunnid võivad toimuda 1.-6. klassi õpilastele õues, kui tegelikult toimiva välisõhu temperatuur on kuni miinus 10ºC ja 7.-9. klassi õpilastel, kui tegelikult toimiva välisõhu temperatuur on kuni miinus 15ºC.

LASTEVANEMATE ÜLDKOOSOLEK

Lugupeetud lapsevanemad!

Rakvere Põhikooli lastevanemate üldkoosolek toimub kolmapäeval, 08.veebruaril kell 18.00.
Päevakord:
1. Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumi õpetaja Jose Maria Cameani loeng "Kodu ja kooli koostööst"
2. Hoolekogu esimehe Epp Landbergi ülevaade hoolekogu tööst 2010/11 õ/a-l.
Koosolek kestab kuni 2 tundi.Osavõtust palume teatada aadressil rpk[at]rakverepk.ee hiljemalt 7.veebruaril.Ootame rohket osavõttu!

NB! Pool tundi enne koosolekut ja vajadusel ka pärast koosolekut vestlen meelsasti vanematega, kellel mõni mure või probleem seoses oma lapsega.

Wednesday, January 25, 2012

HOMME, 27. JAANUARIL ON KEHALISES KASVATUSES VÕIMLATUND.

Tuesday, January 24, 2012

NB !

  • Homme peale tunde minnakse esimest korda ujuma. Kaasa võtta vajalikud asjad (vaata varasemat teadet blogis)
  • Homsest hakkavad kõik õpilased tegema pranglimise I etappi. Selleks käiakse väikestes rühmades arvutiklassis ning tehakse võistlusväljakul oma juhu-kolmevõistlust.
  • Neljapäeval, 26.jaanuaril toimub inglise keele ring mõlemal rühmal korraga. Poistel jäi esmaspäeval ringitund ära.

Sunday, January 22, 2012

Pranglimine

Kiitus kõikidele õpilastele, kes nädalavahetusel harjutasid usinalt juhu-kolmevõistlust. Esiviisiku panin ka blogisse üles. Kes pole veel jõudnud, siis on veel paar päeva aega oma tulemus kirja saada või enda tulemust veelgi paremaks saada. Sel nädalal toimub pranglimises I voor, mille teemaks ongi juhu-kolmevõistlus. HARJUTAMINE TEEB MEISTRIKS!!

Saturday, January 21, 2012

MoeshowTänavune moeshow toimub 1. märtsil.

Teema "Moekad, maailmalõpu üleelanud inimesed"

Inspiratsiooni saab järgnevatest teemadest - loomad, getod, taaskasutus, sõda.Hakake kodudes mõtteid mõlgutama, kaasake ka emad-isad, vanemad õed-vennad. Parimad mõtted püüame vanemate abiga lavalaudadele viia.

Friday, January 20, 2012

Sagadi Looduskoolis


Täna peale esimest tundi alustasime bussiga sõitu RKM Sagadi Looduskooli suunas. Kohale jõudes suundusime metsamuuseumisse, kus meid ootas juhendaja Tiina Reintal.
Tema juhendamisel tutvusime näitusega "Puudest algab mets". Seal oli tutvustatud väga põhjalikult 16 kodumaist puuliiki. Saanud ülevaate erinevatest puuliikidest moodustati paarid ning anti ülesandeks leida üles juhendaja käest saadud paberkandjal olev puu ning tutvustada seda teistele õpilastele.
Selle ülesande läbi said õpilased teada, mis ühte või teist puud iseloomustab (mille järgi tunned ära) ning missugused linnud sellest puust kasu saavad (toit, pesapaik).
Siis moodustati neljaliikmelised rühmad ning anti ülesandeks uurida ja selgitada välja kompimiskottide, lõhnapurkide ja helikarpide sisu. See ülesanne tekitas väga palju elevust. Nii mõnigi tundis esmakordset männi tõrva, kuusevaigu või kadaka lõhna. Keeruline oli läbi kottide katsuda ja määrata ära nt. pajuurvad, kasetoht,saare viljad jms. Kontrolli käigus selgus, et paljud rühmad tulid selle ülesandega väga hästi toime.
Siis suundusime II korrusele, kus oli näitus puude kasutamise võimalustest (korvid, ehitised,mänguasjad) ja metsa rajamisest, hooldamisest (saed, kaitseriietused, metsaistutus-ja metsalangetus vahendid).
Mõisahoone keldrikorrusel meisterdasid õpilased endale männi käbist linnukese. Seejärel suundusime kauaoodatud lõkkepiknikule. Sööklast oli meile kaasa antud viinerid, leib ja kreemisaiad. Sealtpoolt pakuti kuuma teed. Klassis on väga osavad grillimeistrid - väga ruttu toimus viinerite grillimine ja ära söömine. Ju oli põhjuseks ka tühi kõht. Õues lõkke ääres maitses toit väga hästi.
Sellest meeldivast ja silmaringi laiendavast õppekäigust hakkame me esmaspäeval rääkima ning igaüks ise saab oma muljed sellest õppekäigust üles kirjutada.
Pilte õppekäigust leiate kooli koduleheküljelt.

Wednesday, January 18, 2012

EUROJOOKS

2012. aastal tähistatakse Euroopas eurosularaha 10. aastapäeva . 10 aastat tagasi võtsid 12 Euroopa Liidu liikmesriiki kasutusele europangatähed ja mündid. Eesti võttis 17. riigina euro kasutusele vaid aasta tagasi ja nüüd kasutab ühisraha 332 miljonit inimest.

Aastapäeva tähistamiseks ja eurosularaha paremaks tundmaõppimiseks viib Euroopa Keskpank käesoleva aasta alguses läbi veebivõistluse Eurojooks. Eurojooksust saavad osa võtta kõik 9-12-aastased lapsed kogu Euroopa Liidust. Neli paremat tulemust saanud õpilast kutsutakse käesoleva aasta mais Euroopa Keskpanka Eurojooksu võistlusele, kus selgitatakse välja Euroopa meister. Kutsume teie kooli õpilasi vanuses 9-12 eluaastat harivast ja atraktiivse auhinnaga veebimängust osa võtma!

Veebipõhine võistlusmäng Eurojooks toimub veebilehel http://www.ecb.europa.eu/euro/play/run/html/index.en.html. Osalemiseks tuleb mängijal veebilehel registreeruda, sisestada oma tulemus, võistluse kood 2012 ja kehtiv e-posti aadress. Võistlus kestab kuni 31. märtsini.
Võistlusmäng on üles ehitatud eurosularaha tundmisele: lisaks punktide kogumisele ja mängulisele osavusele peavad osalejad tundma europangatähti ja euroala riikide rahvuslike külgedega münte. Ehk nii rahatähe turvamärke kui ka euromüntide rahvuslikke külgi tundes on võimalik saada väärtuslikke lisapunkte. Mäng koosneb seitsmest raskusastmest ja iga tase on pühendatud ühele euro nimiväärtusele. Enne mängule registreerimist on võimalik mängu viidatud veebilehel ka harjutada. Kord tulemust sisestades seda enam muuta ei saa.

2012. aasta mais (kuupäev täpsustatakse) kutsub Euroopa Keskpank neli üle-Euroopalise mängu võitjat koos vanema või eestkostjaga nädalalõpuks Maini-äärsesse Frankfurti (kulud katab Euroopa Keskpank). Need neli paremat mängijat võistlevad Euroopa Keskpangas omavahel neljas voorus, millest igaüks kestab viis minutit. Parima kogutulemuse saavutanud mängija auhinnaks on euroala 17 riigi müntide komplekt. 2.-4. koha omanikud saavad Euroopa Keskpanga meene.

UJUMISTUNNID


Järgmisest nädalast hakkavad pihta ujumistunnid. Kolmapäeviti peale kunstiõpetuse tunde riietuvad õpilased välisriietesse, võtavad kaasa ujumisajade koti ning kogunevad kooli hoovi. Koos õp. Kariniga jalutatakse AQVAsse ujumistundi.

Vajalikud asjad on
:
UJUMISRIIDED (drikoo, ujumispüksid)
RÄTIK
PESEMISVAHENDID
PLÄTUD (vältimaks seenhaigusesse nakatumist)

Peale ujumistundi tuleb igaüks iseseisvalt omas tempos kooli tagasi või kutsub vanemad vastu.

LUMEPÄEVALE


Pühapäeval, 22. jaanuaril tähistatakse ülemaailmset lumepäeva (World Snow Day),
mille raames saab ka Rakvere Palermo suusaradadel ja vastvalminud kelgumäel
talverõõme nautida.

Rakvere Spordikeskus kutsub sel puhul kõiki sportlikke peresid ja niisama
liikumisest lugu pidavaid inimesi pühaäeval algusega kell 12 ühisele
sportlikule perepäevale.


Spordikeskuse poolt on osalejatele tasuta kuum tee,
omaltpoolt tuleb kaasa võtta hea tuju.

Palermo suusaraja 2,2 km pikk ring on igapäevaselt valgustatud kella 7.30-21.30.
Samuti saab suusatada 3 km pikal ringil. Rajad on hooldatud ning värskelt on
sisse pressitud ka klassikajälg.

Lumepäeva info ja täpsustatud tegevuste kavad ilmuvad terviseradade lõikes
veebilehtedele www.world-snow-day.com ning SA Eesti Terviserajad facebooki
lehele.

Thursday, January 12, 2012

Kasulikud lingid

Meie klassi blogi vasakust servast leiad sa pealkirja "Kasulikud lingid". Selle alla on koondatud väga mahukad kunsiõpetuse, loodusõpetuse, eesti keele ja matemaatika kogumikud, mille ma olen saanud erinevatel kursustel käies. Kui sa tahad oma silmaringi ning teadmisi rohkem laiendada, siis uuri neid kogumikke. Matemaatika alt leiad põnevaid ülesandeid ja mänge, mis arendavad peastarvutamisoskust. Eesti keele alt leiad samuti huvitavaid harjutusi grammatikareeglite kinnistamiseks. Kunsiõptuse kogumikust leiad programme, kus saad oma kunstiannet rakendada.

Toredat avastamist!

MUUTUSED TUNNIPLAANIS

Seoses suusatundide algusega on toimunud muutused tunnilpaanis. Meie klassis muutusid ainult kahel päeval tunnid. Esmaspäeviti, teisipäeviti ja neljapäeviti kehtib eelmise veerandi tunniplaan.

Kolmapäeviti
hakkavad olema järgmised tunnid: eesti keel, matemaatika, loodusõpetus, kaks kunstiõpetuse tundi ning kehaline kasvatu (jaanuari lõpust alates ujumistund).

Reedeti
on eesti keel, matemaatika, kehaline kasvatus ja inimeseõpetus.

Seoses tunniplaani muutumisega toimub muutus ka parandusõppe ja miksikese ringi ajas.

Parandusõppe tunnid toimuvad T kell 08.00 ja R 5.tund
Logopeedi tunnid toimuvad E ja N 1. ja 4. tund
Inglise keele ring on poistel E 6.tund ja tüdrukutel N 6.tund
Koor tüdrukutel T 5.tund ja poistel N 5.tund
Miksike toimub R 5.tund

Saturday, January 7, 2012

III veerand

Hakkabki kolmas veerand pihta. Loodetavasti oled korralikult puhanud ja valmis selleks pikaks uueks õppeveerandiks.

Esmaspäevaks tee korda uued tööraamatud, lugemik ja töövihik (korralikult kiletatud ja vormistatud). Kaasa tuleb võtta eesti keele (lugemiku I ja II osa, TV) ja matemaatika (II osa tööraamat) asjad ja tunnistus. Kunstiõpetuseks on vaja A3 paber, värvipaberid, käärid, liim ja guašid.
Tagasi tuleb tuua vahetusjalanõud ja kunstiõpetuse korvike (juhul, kui viisid koju).

Vaata üle ka muud töövahendid - pliiatsid, kustutuskumm, joonlaud, A4 ja A3, värvipaberid, liim, harilikud jms. sest eelmise veerandi lõpus olid paljudel asjad otsas ja puudu ning see segas tööde tegemist.

Päevikus märgi ära kogu esimene nädal eelmise veerandi järgi. Kuni selle ajani, kui korralikku suusalund ei ole, kehtib eelmise veerandi tunniplaan ning kehalise kasvatuse tunnid toimuvad võimlas. Suusatundide algusest annab õp. Karin teile koheselt teada, siis saate suusavarustuse ja vajalikud riided valmis sättida.

Jaanuarikuu lõpust hakkame ka ujumas käima. Säti oma ujumisasjad korda.

Kohtumiseni esmaspäeval!

Friday, January 6, 2012

TIIVULISED TALVES
RMK Sagadi Looduskool kutsub meid 20.jaanuaril osa saama talvisest loodusprogrammist "Tiivulised talves".

Milliseid linde võib talvel kohata? Mida linnud talvel söövad? Kuidas abistada linde karmil talvel?


Programmi sisu:

Linnud ja puud pargis ning metsamuuseumis
Looduslikust materjalist meisterdamine
Lõkkepiknik (nende poolt kuum tee, meie poolt kaasa võetud toidukraam sööklast)
Linnuvaatlused loodusretkel

Päeva mõnusaks kulgemiseks on vajalik ilmastikukindel riietus st. mütsid-sallid-kindad, villased sokid ja niiskuskindlad jalanõud.

Kogu kolmetunnine programm ja bussisõit maksab kokku 4 eurot.

Kes emadest või isadest soovib kaasa tulla? Anna endast teada.

Monday, January 2, 2012

TERE
HEAD UUT AASTA TEILE KÕIGILE!!

Nädalakene puhkust ongi veel järele jäänud. Loodetavasti olete korralikult oma vaheaega sisustanud.

Et ennast vaikselt koolilainele viia, selleks soovitan varsti oma uued tööraamatud, töövihik ja lugemik kaanetada ja pealt ära vormistada :õppeaine nimetus, Rakvere Põhikool, 2.klass, õpilase nimi.

Loodetavasti leiad sa arvutimängude kõrvalt ka aega pranglimisele, sest 16.jaanuarist hakkavad maakondlikud võistlused pihta. Harjuta kodus järgmiseid alasid: juhukolmevõistlus ja lemmik-kolmevõistlus (need leiad üles treeningväljaku alt servast). Taset ära vali, vaid hakka kohe lahendama kui oled väljaku lahti teinud, sest tase muudetakse automaatselt vastavalt ülesannete lahendamise hulgale ja õigsusele. Kindlasti pead olema ennast ka sisse loginud, sest muidu ei lähe tulemused jooksvasse edetabelisse.
Neid kahte ala harjuta hästi hoolega, sest need on võistlussarja esimesed kaks võistlusala. Jõudu tööle!