Thursday, January 10, 2013

Tähelepanekud

Kolmanda veerandi esimene nädal hakkab peagi lõppema. Esimese nädala jooksul olen täheldanud järgmiseid asju:
  • Unustajatel on tunnistus toomata!
  • Ole kena ja pane uutele (II osa) õpikutele ja töövihikutele kaaned peale või paberid ümber. Kindlasti märgi peale, mis õpiku/töövihikuga tegemist on ning kes on selle õpiku/töövihiku omanik.
  • Kõikidel õpilastel ei ole kooli jõudnud vahetusjalanõud. Põrandad on jahedad ning kannatab teie enda laps. Jalanõude puudumisel olgu või paksemad sokid / sussid.
  • Vaadake üle kirjutusvandid. Pinalid on pungil täis asju, kuid töökorras ja terveid asju on seal vähestel õpilastel. Pinalis peavad olema töökorras ja terved asjad, millega laps saab tööd teha.
  • Käärid, liimipulk, joonlaud, kustukumm - muretsege uued või otsige üles.
  • Sahtlis peab olema olemas A3 ja A4 paberit, värvipaberid. Soovitavalt võiks olla ka kirjapaberi blokk, mida kasutab skeemide, mõistekaartide, jutukeste/luuletuste... kirjutamiseks.
  • Soovitavalt rull kätekuivatuspaberit laua sahtlisse kunstiõpetuse tundide jaoks.
NB! Kooride ajad on vahetunud: teisipäeviti laulavad poisid, neljapäeviti tüdrukud.

No comments:

Post a Comment